Zakres merytoryczny kursów

Kursy, oferowane przez Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas, prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w każdej z dziedzin poruszanych w czasie szkolenia. Szkoleniowcy obok szerokiej wiedzy teoretycznej z danej dziedziny posiadają również bogate doświadczenie praktyczne, co dodatkowo rzutuje na skuteczność prowadzonych zajęć.

Integralną częścią kursów są zajęcia teoretyczne (wykład), prezentacja praktyczna wraz z ćwiczeniami oraz faza dyskusji, w czasie której prowadzący odpowiada na zadane pytania oraz umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Ukończenie kursu potwierdzane jest wręczeniem uczestnikom stosownych certyfikatów, pisanych w języku polskim i angielskim.

Dodatkowym atutem kursów organizowanych przez Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas jest zapewnienie absolwentom opieki merytorycznej, poprzez możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia celem uzyskania dodatkowych informacji czy rozwiania pojawiających się w trakcie praktyki wątpliwości.

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów kursów indywidualnych lub kursów grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu kursu powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie kursu w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją kursów dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Terminarze kursów

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z proponowanymi przez nas terminami kursówy:

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.