Co to jest konchowanie na ciele?

Świecowanie i konchowanie jest metodą znaną już pośród starożytnych ludów Egiptu, Chin, Indii oraz plemion południowoamerykańskich Azteków i Majów. W czasach dzisiejszych metoda owa, wykorzystująca ziołowo-woskowe świece i konchy jest praktykowana przez amerykańskich Indian Hopi i Cherokee.

Prezentowana metoda wykorzystuje skuteczne połączenie świecy (wygrzewającej i oddziałującej podciśnieniem) z aromaterapią. Spalenie konch na ciele oraz pępkowanie to unikalne oraz wyjątkowo skuteczne metody terapeutyczne, oddziałujące na wybrane strefy fizyczne i psychiczne, a przez to niwelujące stany chorobowe.

Kurs podstawowy

Celem zgłębienia tajników omawianej metody terapeutycznej, nabycia stosownych umiejętności praktycznych oraz poszerzenia ewentualnej, posiadanej wiedzy proponujemy Państwu udział w kursach konchowania na ciele metodą Indian Hopi.

W ramach kursu podstawowego, poruszane są następujące zagadnienia:

 • budowa świec i konch;
 • wprowadzenie i przygotowanie do zabiegu;
 • przedmioty do wykonania zabiegu konchowania;
 • wykonanie zabiegu;
 • pępkowanie;
 • spalenie konch na ciele;
 • rozmieszczenie czakr;
 • dwanaście punktów mistrza Ma.

Cześć praktyczna kursu obejmuje pokaz konchowania na ciele metodą Indian Hopi oraz ćwiczenia praktyczne.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, parę konch ziołowych oraz certyfikaty poświadczające uzyskaną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Kurs mistrzowski

Dla absolwentów kursu podstawowego, pragnących pogłębić uzyskana wiedzę oraz nabyć uprawnienia do nauczania omawianej metody oferujemy kurs Mistrza Nauczyciela (Cone Master).

Kurs mistrzowski obejmuje następujące zagadnienia:

 • przygotowanie zabiegu;
 • praca mentalna z konchą;
 • wybór konch do zabiegów;
 • olejki i konchy;
 • blokady w aurze;
 • laryngologia alternatywna;
 • mudry i ich pochodzenie;
 • jak praktykować mudry?;
 • akupresura rąk.

Cześć praktyczna kursu obejmuje pokaz konchowania metodą Indian Hopi oraz ćwiczenia praktyczne.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz dwujęzyczne, polsko-angielskie certyfikaty poświadczające uzyskaną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz uprawnienie do organizacji szkoleń z zakresu konchowania na ciele metodą Indian Hopi.

Tryby szkolenia

Kursy konchowania na ciele metodą Indian Hopi organizowane są w trybie stacjonarnym i korespondencyjnym.

Kursy stacjonarne organizowane są w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas, w ustalonych uprzednio terminach. Grupy szkoleniowe składają się maksymalnie z 5 uczestników. Istnieje również możliwość organizacji kursu indywidualnego.

Dla osób, które nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych oferujemy możliwość odbycia szkolenia drogą korespondencyjną. W takim przypadku materiały dydaktyczne oraz akcesoria szkoleniowe przekazywane są uczestnikom pocztą.

Zgłoszenia na kursy stacjonarne oraz korespondencyjne przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.