Kontakt

Wszelkie informacje na temat zakresu świadczonych usług przez Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas:, terminów wizyt, kursów i szkoleń oraz obowiązującego cennika możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami:

telefonicznie pod numerem 731-751-060 lub

elektronicznie pisząc na adres: biuro@kursy-reiki.com

Lokalizacja i dojazd

Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas:: os. Złotego Wieku 91 lok. 4 (pętla autobusowa Mistrzejowice), 31-618 Kraków, woj. małopolskie.

Lokalizację Centrum Medycyny Naturalnej oraz sposoby dojazdu obrazuje poniższa mapa:


Wyświetl większą mapę

Do dyspozycji Klientów pozostaje szereg miejsc parkingowych, umożliwiających pozostawienie pojazdu na czas wizyty.

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

Linie autobusowe: 123, 128, 178, 182, 148 i C2;

Linie tramwajowe: 9, 14, 16, 20.

Dane rejestrowe

Gold Coin sp. z o.o.

Siedziba: os. Na Wzgórzach 35/8, 31-724 Kraków

KRS: 0000597425

NIP: 6783158044

REGON: 363532193

Rachunek bankowy: Idea Bank S.A. 81 1950 0001 2006 0042 0522 0002

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597425. Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 PLN.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.