Co to jest diagnostyka energetyczna osób i zwierząt?

Każdy organizm żywy (człowiek, zwierzę czy roślina) posiada swoją energię, która jest mu "nadawana" przy narodzinach, a wygasa z chwilą śmierci.

W zasadzie trudno powiedzieć, czy to organizm kształtuje energię, czy energia organizm, jednakże można przychylić się do drugiej wersji. Pogląd ten jest uzasadniony faktem, że wszelkie zmiany energetyczne rzutują na sferę psychiczną i fizyczną organizmu - odpowiadają za jego kondycję fizyczną i psychiczną, uzdolnienia, preferencje itd.

Tak czy inaczej, otrzymujemy na start energię, która kształtuje nasz byt. Owa energia nie jest doskonała - posiada naleciałości z poprzednich wcieleń, które to naleciałości będą kształtować nasz byt i los. Nadto, poprzez interakcje z otoczeniem nasza energia będzie ulegała również zmianom. Stykając się z złymi czy zanieczyszczonymi energiami także i nasza energia będzie się zmieniać.

Nasza energia będzie również odpowiadała za relacje z otaczającym nas światem. U jednych będziemy wzbudzać sympatię, a może nawet głębsze uczucie, a u innych odrazę czy antypatię. Raz to nas będzie do kogoś "ciągnęło" bez wzajemności, innym razem to my nie będziemy się mogli od kogoś opędzić.

Energia w sferze uczuciowej (partnerskiej) będzie decydowała o szansach danego związku, dopasowaniu partnerów, a przez to na długotrwałości i przebieg związku.

Podobnież, jak i w przypadku diagnostyki nieruchomości, pojazdów czy przedmiotów, tak i w przypadku ludzi i zwierząt możemy energetycznie zdiagnozować potencjalne przypadłości - w tym wypadku choroby, obciążenia, talenty czy dopasowanie partnerskie.

Możemy zatem dzięki diagnostyce energetycznej osób zawczasu zweryfikować, czy stany chorobowe zostały poprawnie zidentyfikowane, czy kierunek kształcenia jest właściwy, czy praca zawodowa przyniesie efekty i satysfakcję, wreszcie - czy osoba, o której myślimy czy z którą rozpoczynamy znajomość to "ta jedyna".

Uwaga: Diagnostyka stanów chorobowych czy predyspozycji psychicznych nie zastępuje analiz medycznych i psychologicznych. Diagnostyka energetyczna osób i zwierząt ma na celu wsparcie weryfikacji stanów fizycznych i psychicznych w oparciu o alternatywne metody diagnostyczne.

Na czym polega diagnostyka osób?

Diagnostyka energetyczna osób polega na zdalnym badaniu pola energetycznego weryfikowanej osoby przy użyciu szeregu metod diagnostycznych.

Diagnostykę energetyczną osób dzielimy na:

  • Diagnostykę stanu zdrowia - analizie podlega stan zdrowia fizycznego i psychicznego analizowanej osoby z uwzględnieniem dolegliwości już występujących oraz utajnionych;
  • Diagnostykę uczniów i studentów - analizie podlegają predyspozycje psychiczne, zdolności, trafność wyboru szkoły / uczelni, trafność kierunku kształcenia;
  • Diagnostykę pracowników - analizie podlegają kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, rzetelność, uczciwość, satysfakcja z zatrudnienia, potencjalne problemy z pracownikiem;
  • Diagnostykę par - analizie podlega stan zdrowia partnerów, zgodność charakterów, zamiary, dalsze perspektywy na związek stały.

Analiza dokonywana jest w oparciu o imię (imiona) i datę urodzenia (daty urodzenia dla partnerów). Mile widziane jest również zdjęcie.

Zlecający dokonanie analizy może również wskazać dodatkowe pytania, na które oczekuje odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych osób.

Należy jednak być świadomym, że spośród przedstawionych do analizy propozycji, żadna z osób lub zadanych kryteriów może nie przejść analizy z wynikiem pozytywnym dla danej osoby. Decyzja o dalszych poszukiwaniach czy też akceptacji "mniejszego zła" pozostaje jedynie w gestii zlecającego analizę.

Uwaga: Powstała w wyniku realizacji usługi diagnostyki energetycznej osób analiza nie stanowi dokumentu umożliwiającego podjęcie stosownego leczenia (dla diagnostyki stanu zdrowia), skuteczne odstąpienie od zawartej umowy (dla analizy pracowników), żądania zmiany kierunku kształcenia (dla uczniów i studentów), czy żądania rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa (dla par).

Przykłady z praktyki

Pewnego razu przyszła do mnie kobieta w sprawie swojego syna studenta.

Chłopak był już na 3 roku psychologii i zastanawiał się czy nie zrezygnować. Matka absolutnie nie brała tej możliwości pod uwagę. Uważała, że to dobry kierunek dla syna i z dużą możliwością zdobycia pracy. Nie chciała słyszeć, że syna nie interesuje psychologia, że ma problemy z egzaminami, że chciałby robić w życiu co innego.

Poprosiłam o zdjęcie i zrobiłam diagnostykę. Okazało się, że chłopak nie ma predyspozycji do studiowania takiego kierunku a tym bardziej wykonywania w przyszłości takiego zawodu. Natomiast interesuje się sztuką a szczególnie malarstwem. Wprawdzie nie umiał malować ale wiedzę na temat malarzy i obrazów miał olbrzymią.

Przedstawiłam wszystko za i przeciw kobiecie. Była bardzo niezadowolona, że jej nie poparłam. Ale okazało się, że diagnostyka dała jej dużo do myślenia.

Syn owej kobiety zrezygnował z psychologii i dostał się w nowym roku akademickim na studia o kierunku krytyka artystyczna. Jak się okazało jest w swoim żywiole. Całymi dniami studiuje sztukę, kupuje coraz to nowsze albumy i biega od muzeum do muzeum, a największym jego marzeniem jest zwiedzenie muzeum Luwru we Francji.

Zaś matka chłopaka wyznała, że teraz dopiero widzi swoje dziecko szczęśliwe.

Realizacja usług

Usługi diagnostykiosób są realizowane w formie działań podejmowanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wyniki analiz przekazywane są zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail.

Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury VAT.

Cena realizacji usługi zależna jest od jej wariantu oraz liczby kandydatur objętych usługą. W przypadku stałej współpracy, koszty poszczególnych pakietów ustalane są indywidualnie.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jego wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu ustalonej zaliczki lub przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.