Koloroskop - Osobisty Wewnętrzny Kolor

Ustalanie Twojego podstawowego koloru i wpływu na Twoje życie a także ustalenie braków pozostałych kolorów.

Wykonuje się go na podstawie imion, nazwiska lub nazwisk używanych, pseudonimów oraz daty urodzenia.

W analizie wskazuje się jakich energii kolorów mamy nadmiar lub jakich mamy niedobór lub całkowity brak.

Chodzi o zrównoważenie wszystkich energii kolorów aby odpowiednio wpłynęły na nasz stan fizyczny, psychiczny i całe nasze życie.

Wykonując analizę osobistą lub partnerską wskazujemy państwu cechy osobiste, stan zdrowia, możliwości, talenty, jaki zawód wykonywać czy w jakim kierunku obrać naukę itp.

Doradzamy jakich kolorów użyć lub unikać aby zachować dobre zdrowie fizyczne, wpłynąć na pewne cechy charakteru, zmienić relacje w pracy lub związku.

Analizy koloroskopowe

Analizy koloroskopowe wykonywane są w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Analiza obejmuje wskazanie głównego koloru podmiotu badanego, jego znaczenie, braki kolorystyczne oraz wskazówki dotyczące zrównoważenia kolorystycznego oraz jego wpływ na życie lub działanie podmiotu objętego analizą.

Zlecenie może obejmować następujące warianty:

  • Analiza indywidualna - wymaga przekazania imiona (imion), pełnego nazwiska oraz daty urodzenia osoby zainteresowanej;
  • Analiza partnerska - wymaga przekazania imion, nazwisk oraz dat urodzenia partnerów;
  • Analiza biznesowa - wymaga podania pełnej nazwy firmy oraz daty jej utworzenia.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jej wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.