Energoterapia

Energoterapia jest to metoda wspomagania leczenia zaliczana do terapii holistycznych. Jej głównym celem jest harmonizowanie wszystkich obszarów funkcjonowania człowieka to jest: ciała, umysłu i emocji, celem wspomagania regeneracji, oczyszczania i leczenia.

Energoterapia polega na precyzyjnym oddziaływaniu na czakramy, a za ich pośrednictwem na podporządkowane im narządy wewnętrzne. Oddziaływanie to ma na celu harmonizację pracy czakramów, ustabilizowanie lub udrożnienie przepływu przez nie energii, a przez to usprawnienie funkcjonowania narządów wewnętrznych.

Poprzez powyższe oddziaływanie energią otrzymujemy równowagę energetyczną organizmu owocującą stabilizacją i poprawą stanu psycho-fizycznego.

Zabieg energoterapeutyczny jest w pełni bezbolesny, wprowadzający pacjenta w stan relaksu.

Zabiegi energoterapeutyczne mogą być wykonywane jako zabiegi samoistne, lub łączone z pozostałymi zabiegami z niniejszego działu oraz masażami leczniczymi oraz relaksacyjnymi, celem zwiększenia ich skuteczności.

Zabiegi energoterapii wykonywane są przy użyciu metod oraz znaków Usui Reiki.

Uwaga: zabiegi energoterapeutyczne nie zastępują oraz nie zakłócają procesu leczenia, w szczególności farmakoterapii.

Zabiegi energoterapeutyczne

Zabiegi energoterapeutyczne realizowane są wyłącznie w trybie indywidualnym - bez obecności osób trzecich czy innych pacjentów.

W zależności od rodzaju i zakresu schorzeń może wystąpić potrzeba zastosowania serii zabiegów w ustalonych z pacjentem odstępach czasu.

Każdorazowo, pierwszy zabieg energoterapeutyczny poprzedza przeprowadzany z pacjentem wywiad zdrowotny, mający na celu określenie znanych schorzeń oraz optymalizację zastosowanej metody wspomagania leczenia.

Zabieg energoterapeutyczny obejmuje również diagnostykę stanu zdrowia pacjenta. Energoterapeuta wyczuwając określone zmiany chorobowe w polu energetycznym pacjenta może zasugerować poddanie się określonym badaniom diagnostycznym.

WAŻNE: Zabieg energoterapeutyczny nie wyłącza czy nie zastępuje standardowych metod terapeutycznych w tym farmakoterapii. Przerwanie czy modyfikacja dotychczasowej terapii winna zostać dokonana jedynie przez lekarza prowadzącego, na podstawie stwierdzonych postępów terapeutycznych. Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne konsekwencje samodzielnego przerwania lub modyfikacji terapii przez pacjenta.

Wizyty domowe

W ramach poszerzania usług oferowanych przez Centrum Medycyny Naturalnej, proponujemy Państwu korzystanie oferty zabiegów energoterapeutycznych również w Państwa domach lub innych miejscach aktualnego pobytu.

Usługi wykonywane w ramach "Wizyt Domowych" nie odbiegają swoim profesjonalizmem od wykonywanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej.

Usługi z zakresu "Wizyt Domowych" świadczone są w obrębie granic administracyjnych miasta Krakowa, a po uzgodnieniu także na terenie całej Polski.

Skorzystanie z usługi "Wizyty domowe" wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.