Na czym polega uwalnianie obciążeń rodowych?

Każdemu z nas zdarza się mieć gorszy dzień, serię niepowodzeń czy ogólnie przyjętego pecha

Niekiedy jednak, po paśmie niepowodzeń lub ustawicznym pechu w jakiejś dziedzinie życia prywatnego czy zawodowego, dochodzimy do wniosku, że ciąży na nas jakieś fatum.

Owe fatum może dotyczyć spraw uczuciowych, partnerskich, zdrowotnych, pracy zawodowej, prowadzenia firmy, czy nawet takich kwestii jak prowadzenie pojazdów mechanicznych itd.

Nasz pech nie musi jedynie wynikać z nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Ktoś z naszych rodziców, dziadków czy dalszych przodków mógł popełnić czyn, czy prowadzić swoje życie w sposób, który zaciążył na kolejnych pokoleniach, związanych z nim karmicznie.

Oczyszczanie drzewa przodków, rozumiane jako uwalnianie obciążeń rodowych ma na celu właśnie wykryć, który z Twoich przodków jest winny Twojej sytuacji, określić skalę zjawiska oraz usunąć jego konsekwencje odmieniając Twoje życie.

Mówiąc inaczej, oczyszczanie drzewa przodków polega na zniwelowaniu wszelkich klątw, chorób, nieszczęść, nagminnych rozwodów w rodzinie, problemów z pracą, obciążeń spowodowanych przez Twoich przodków a dotykających bezpośrednio Ciebie i Twoich bliskich.

Usługi oczyszczania drzewa przodków

Realizacja usługi oczyszczania drzewa przodków realizowana jest zdalnie.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Usługa obejmuje analizę stanu faktycznego, badanie drzewa przodków oraz niwelację negatywnych oddziaływań na zleceniodawcę.

Do realizacji usługi wymagane jest przekazanie imienia, nazwiska oraz opcjonalnie daty urodzenia lub zdjęcia osoby, której drzewo rodowe ma zostać oczyszczone.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jego wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.