Czym jest czakroterapia?

Czakroterapia jest to jedną z wielu metod leczenia z wykorzystaniem energii, taką jak: bioenergoterapia, reiki, litoterapia, energoterapia itp. Jednakże, by istniał przepływ energii potrzebne są centra energetyczne zwane czakrami. Ich zablokowanie zaburza naturalne procesy i funkcjonowanie całego organizmu.

Posiadamy (tak my, ludzie, jak wszystkie istoty żywe) 7 czakr głównych:

  • podstawy;
  • pępka;
  • splotu słonecznego;
  • serca;
  • gardła;
  • trzeciego oka;
  • korony.

Oprócz tego każdy narząd, każda komórka posiada czakrę. Jeśli wystąpią jakieś zaburzenia energetyczne w głównych czy mniejszych czakrach, odczuwamy to jako dolegliwości lub choroby w naszym ciele, tak fizyczne, jak i psychiczne.

Zaburzenia energetyczne spowodowane zanieczyszczonymi (zatkanymi) lub zdeformowanymi czakrami mają również wpływ na nasz stan emocjonalny, relacje interpersonalne oraz partnerskie. Blokady energetyczne w czakrach mogą też być odpowiedzialne za nasze predyspozycje i zdolności manualne oraz psychiczne, jak talenty, przyswajanie wiedzy itd.

Należy również dodać, że owe blokady energetyczne mogą występować niezależnie od wieku - tak u dorosłych, dzieci, jak i niemowląt. W reszcie - blokady energetyczne mogą się odnawiać lub występować co rusz w innych miejscach, powodując coraz to nowe następstwa.

Czakroterapia jest więc metodą ukierunkowaną na oczyszczanie i harmonizowanie centrów energetycznych (czakr) celem umożliwienia prawidłowej gospodarki energetycznej organizmu.

Oczyszczanie i równoważenie czakr

Czakroterapia ma za zadanie znalezienie blokad, oczyszczenie i naenergetyzowanie oraz zrównoważenie czakr.

Znane są różne metody równoważenia poprzez:

Wszystkie te zabiegi czyli: oczyszczanie, energetyzowanie i równoważenie czakr maja na celu przywrócenie człowiekowi zdrowia, pozytywnych emocji, pobudzenie go do życia, przywróceniu prawidłowej pracy czakr a niemowlętom i małym dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Realizacja zabiegów

Zabiegi z zakresu czakroterapii realizowane są w formie zabiegów stacjonarnych (wykonywanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas) oraz zabiegów wykonywanych na odległość.

Dla realizacji usług w wersji zdalnej, wymagane jest uprzednie podanie imienia i nazwiska pacjenta. Mile widziana jest również fotografia..

Usługi zdalne realizowane są po dokonaniu stosownej przedpłaty na rachunek bankowy Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas..

Skorzystanie z usługi czakroterapii wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.