Czym jest bioenergoterapia?

Z greckiego bios - życie, herapeia - opieka, pomoc, leczenie.

Bioenergoterapia to biologiczna, naturalna energetyczna terapia, uzdrowienie, naturalne przywracanie zdrowia. Jest to dziedzina polegająca na przekazaniu choremu przez terapeutę swojej lub pewnej energii biologicznej dotykiem lub na odległość.

W pracy swej bioenergoterapeuta steruje biologiczną energią, porządkuje układ energetyczny człowieka, usuwa zaburzenia energetyczne.

Według medycyny Dalekiego Wschodu bioenergoterapia jest działaniem energii, która wspomaga organizm w zdrowotnych problemach. Jest ona działaniem stymulującym i pobudzającym układ energetyczny organizmu.

Na czym polega zabieg bioenergoterapeutyczny?

Zabieg bioenergoterapeutyczny rozpoczyna się od przeprowadzenia diagnozy energetycznej człowieka czyli sprawdzenia pola energetycznego narządów wewnętrznych.

Następnie przeprowadza się oczyszczanie z negatywnej i chorej energii w poszczególnych narządach, usuwa się blokady oraz zanieczyszczenia energetyczne.

Zabieg bioenergoterapeutyczny powoduje odblokowanie kanałów energetycznych, aby energia przekazywana przez bioenergoterapeutę przepływała prawidłowo.

Po oczyszczeniu przeprowadza się energetyzowanie czyli uzupełnianie niedoboru energii, wzmacnianie organizmu i usprawnianie przepływu energii w kanałach energetycznych.

Taki sam zabieg przeprowadzamy w aurze danej osoby aby najpierw ją oczyścić a następnie uzupełnić braki w jej strukturze. Oprócz ciała fizycznego i aury diagnozuje się także czakry czyli centra energetyczne, które następnie energetyzujemy jak i wyrównujemy. Następnie wygładzamy aurę i tym kończymy zabieg.

Kto może wykonywać zabiegi bioenergoterapeutyczne?

Zabiegi bioenergoterapeutyczne, by były skuteczne i bezpieczne dla pacjentów winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych bioenergoterapeutów

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jest poprzedzone specjalistycznym kursem, praktyką oraz komisyjnym egzaminem także z elementów anatomii oraz medycyny, organizowanym przez terytorialnie właściwy Cech Bioenergoterapeutów.

Bioenergoterapeuta winien zatem na żądanie pacjenta okazać posiadany dyplom, poświadczający złożenie egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym oraz legitymację potwierdzającą przynależność do wybranego Cechu.

Uprawnieni do wykonywania zawodu są zatem Bioenergoterapeuci posiadający tytuł czeladnika lub mistrza.

Z ramienia "Centrum Medycyny Naturalnej" zabiegi bioenergoterapeutyczne wykonuje Anna Migas, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jako czeladnik Cechu Bioenergoterapeutów w Bielsku-Białej.

Oferta zabiegów bioenergoterapeutycznych

"Centrum Medycyny Naturalnej" realizuje wyłącznie zabiegi indywidualne.

Zabiegi odbywają się w naszym gabinecie lub w domu klienta.

Skorzystanie z usług zabiegów bioenergoterapeutycznych wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wizyty domowe

W ramach poszerzania usług oferowanych przez Centrum Medycyny Naturalnej, proponujemy Państwu korzystanie z naszej oferty również w Państwa domach lub innych miejscach aktualnego pobytu.

Usługi wykonywane w ramach "Wizyt Domowych" nie odbiegają swoim profesjonalizmem od wykonywanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej. Wykonują je ci sami specjaliści i z pomocą tych samych, profesjonalnych akcesoriów.

Usługi z zakresu "Wizyt Domowych" świadczone są w obrębie granic administracyjnych miasta Krakowa.

Skorzystanie z usługi "Wizyty domowe" wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.