Terminy sesji medytacyjnych

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji medytacyjnej otwartej prosimy kierować na adres e-mail lub nr telefoniczny wskazany w dziale "Kontakt".

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w terminach wskazanych poniżej.

W przypadku niemożności dokonania zapisu na interesujący Państwa termin, prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu.

Miesiąc Data Rodzaj Termin przyjmowania zgłoszeń
Marzec 18 marca 2013 r. Sesja otwarta do 17 marca 2013 r.

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów sesji indywidualnych lub sesji grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu sesji powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie sesji w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją sesji dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Zapisy i rezerwacje

Zapisy na poszczególne sesje medytacyjne oraz propozycje terminów prosimy dokonywać:

drogą telefoniczną na numer: 731-751-060 lub

drogą elektroniczną pisząc na adres: biuro@kursy-reiki.com

Istnieje również możliwość spotkania osobistego z Mistrzem Nauczycielem Reiki Anną Migas przed terminem kursu w dacie uprzednio umówionej, celem zasięgnięcia szerszych informacji w przedmiocie kursu, który Państwa zainteresował.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.