Terminy kursów świecowania i konchowania metodą Indian Hopi

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie świecowania i konchowania uszu oraz w kursie konchowania na ciele prosimy kierować na adres e-mail lub nr telefoniczny wskazany w dziale "Kontakt"

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w terminach wskazanych poniżej.

W przypadku niemożności dokonania zapisu na interesujący Państwa termin, prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu.

Celem zapoznania się z szczegółami organizacyjnymi, należy wybrać łącze Informacje szczegółowe w kolumnie "Uwagi".

2023 r.
Miesiąc Data Rodzaj Uwagi
Kwiecień 01 kwietnia 2023 r. Świecowanie i konchowanie uszu I st + II st (kurs mistrzowski) Informacje szczegółowe
Luty 18 lutego 2023 r. Świecowanie i konchowanie uszu II (kurs mistrzowski) Informacje szczegółowe
Styczeń 28 stycznia 2023 r. Świecowanie i konchowanie uszu I st Informacje szczegółowe

Kursy korespondencyjne

Dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, ale niemogących wziąć udziału w organizowanych kursach stacjonarnych oferujemy możliwość odbycia wybranego szkolenia drogą korespondencyjną.

W ramach kursu korespondencyjnego uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych oraz opiekę merytoryczną Mistrza Nauczyciela świecowania i konchowania Anny Migas.

Wraz z materiałami dydaktycznymi uczestnik kursu otrzymuje również dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje oraz zestaw ziołowych świec i konch.

Osoby zainteresowane kursem korespondencyjnym proszone są o kontakt.

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów kursów indywidualnych lub kursów grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu kursu powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie kursu w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją kursów dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Zapisy i rezerwacje

Zapisy na poszczególne kursy świecowania i konchowania uszu oraz konchowania na ciele prosimy dokonywać:

drogą telefoniczną na numer: 731-751-060 lub

drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w "informacjach szczegółowych" o wybranym kursie.

Istnieje również możliwość spotkania osobistego z Mistrzem Nauczycielem świecowania i konchowania Anną Migas przed terminem kursu w dacie uprzednio umówionej, celem zasięgnięcia szerszych informacji w przedmiocie kursu, który Państwa zainteresował.

"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.