Terminy kursów Reiki

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie w charakterze kursanta prosimy kierować na adres e-mail lub nr telefoniczny wskazany w dziale "Kontakt"

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w terminach wskazanych poniżej.

W przypadku niemożności dokonania zapisu na interesujący Państwa termin, prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu.

Celem zapoznania się z szczegółami organizacyjnymi, należy wybrać łącze Informacje szczegółowe w kolumnie "Uwagi".

Miesiąc Data kursu Stopień Uwagi
2024 r.
Maj 25 maja 2024 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Kwiecień 27 kwietnia 2024 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Kwiecień 20 kwietnia 2024 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Kwiecień 13 kwietnia 2024 r. II stopień Reiki Przeniesiony
Marzec 23 marca 2024 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 16 marca 2024 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 02 marca 2024 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Styczeń 27 styczeń 2024 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Styczeń 20 styczeń 2024 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
2023 r.
Listopad 25 listopad 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Listopad 18 listopad 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Październik 21 październik 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Październik 07 październik 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Wrzesień 16 września 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Wrzesień 09 września 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Maj 27 maja 2023 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
Kwiecień 22 kwietnia 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 25 marca 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 11 marca 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Luty 11 lutego 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Luty 04 lutego 2023 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
Styczeń 21 stycznia 2023 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Styczeń 14 stycznia 2023 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe

Zapraszamy do uczestnictwa w charakterze gości zaproszonych absolwentów kursów Reiki posiadających poświadczony stopień Reiki przynajmniej równy do stopnia kursu organizowanego.

Poświadczenie posiadanych kwalifikacji odbywa się na podstawie dyplomu, który uczestnik winien okazać prowadzącemu najpóźniej w dniu kursu.

Udział w charakterze gościa zaproszonego jest bezpłatny.

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów kursów indywidualnych lub kursów grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu kursu powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie kursu w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją kursów dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Zapisy i rezerwacje

Zapisy na poszczególne kursy wybranych stopni oraz propozycje terminów prosimy dokonywać:

drogą telefoniczną na numer: 731-751-060 lub

drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w "informacjach szczegółowych" o wybranym kursie.

Istnieje również możliwość spotkania osobistego z Mistrzem Nauczycielem Reiki Anną Migas przed terminem kursu w dacie uprzednio umówionej, celem zasięgnięcia szerszych informacji w przedmiocie kursu, który Państwa zainteresował.

"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.