Terminy kursów Reiki

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie w charakterze kursanta prosimy kierować na adres e-mail lub nr telefoniczny wskazany w dziale "Kontakt"

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w terminach wskazanych poniżej.

W przypadku niemożności dokonania zapisu na interesujący Państwa termin, prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu.

Celem zapoznania się z szczegółami organizacyjnymi, należy wybrać łącze Informacje szczegółowe w kolumnie "Uwagi".

2022 r.
Miesiąc Data kursu Stopień Uwagi
MAJ 21 maja 2022 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Kwiecień 23 kwietnia 2022 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 12 marca 2022 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 19 marca 2022 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
Marzec 26 marca 2022 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe
Luty 12 lutego 2022 r. II stopień specjalistyczny Reiki Informacje szczegółowe
Luty 19 lutego 2022 r. I stopień Reiki Informacje szczegółowe
Luty 26 lutego 2022 r. II stopień Reiki Informacje szczegółowe

Zapraszamy do uczestnictwa w charakterze gości zaproszonych absolwentów kursów Reiki posiadających poświadczony stopień Reiki przynajmniej równy do stopnia kursu organizowanego.

Poświadczenie posiadanych kwalifikacji odbywa się na podstawie dyplomu, który uczestnik winien okazać prowadzącemu najpóźniej w dniu kursu.

Udział w charakterze gościa zaproszonego jest bezpłatny.

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów kursów indywidualnych lub kursów grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu kursu powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie kursu w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją kursów dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Zapisy i rezerwacje

Zapisy na poszczególne kursy wybranych stopni oraz propozycje terminów prosimy dokonywać:

drogą telefoniczną na numer: 731-751-060 lub

drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w "informacjach szczegółowych" o wybranym kursie.

Istnieje również możliwość spotkania osobistego z Mistrzem Nauczycielem Reiki Anną Migas przed terminem kursu w dacie uprzednio umówionej, celem zasięgnięcia szerszych informacji w przedmiocie kursu, który Państwa zainteresował.

"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.