Terminy kursów prastarej terapii jajem

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie w charakterze kursanta prosimy kierować na adres e-mail lub nr telefoniczny wskazany w dziale "Kontakt"

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w terminach wskazanych poniżej.

W przypadku niemożności dokonania zapisu na interesujący Państwa termin, prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu.

Celem zapoznania się z szczegółami organizacyjnymi, należy wybrać łącze Informacje szczegółowe w kolumnie "Uwagi".

2018 r.
Miesiąc Data Rodzaj Uwagi
Wrzesień 29 września 2018 r. Prastara terapia jajem Informacje szczegółowe
2017 r.
Czerwiec 10 czerwca 2017 r. Prastara terapia jajem Informacje szczegółowe
Marzec 04 marca 2017 r. Prastara terapia jajem Zakończony
Styczeń 28 stycznia 2017 r. Prastara terapia jajem Zakończony
2016 r.
Grudzień 10 grudnia 2016 r. Prastara terapia jajem - kurs inauguracyjny Kurs przeniesiony

Zaproponuj swój termin

Mamy świadomości, że w niektórych wypadkach, proponowane przez nas terminy mogą okazać się dla Państwa niedogodne.

W związku z powyższym, zapraszamy do zgłaszania propozycji terminów kursów indywidualnych lub kursów grupowych, dla grup zewnętrznie zorganizowanych.

Propozycja terminu kursu powinna wskazywać datę nie wcześniejszą, niż przypadającą na 14 dni po dacie zgłoszenia.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przeprowadzenie kursu w krótszym terminie.

Osoby zainteresowane organizacją kursów dla grup organizowanych samodzielnie proszone są o kontakt celem ustalenia warunków współpracy.

Zapisy i rezerwacje

Zapisy na poszczególne kursy wybranych stopni oraz propozycje terminów prosimy dokonywać:

drogą telefoniczną na numer: 731-751-060 lub

drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza umieszczonego w "informacjach szczegółowych" o wybranym kursie.

Istnieje również możliwość spotkania osobistego z Mistrzem Nauczycielem Reiki Anną Migas przed terminem kursu w dacie uprzednio umówionej, celem zasięgnięcia szerszych informacji w przedmiocie kursu, który Państwa zainteresował.

"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.