Czym jest Kundalini Reiki?

Kundalini to potężna energia. Ma początek u podstawy kręgosłupa i biegnie głównymi kanałami energetycznymi do góry czyli do czakry korony.

Istotą Kundalini Reiki jest przeczyszczenie i przygotowanie kanałów energetycznych do przyjęcia energii Kundalini, dopiero później energia zwiększa się.

Reiki Kundalini to ścieżka rozwoju duchowego oraz zwiększania potencjału energetycznego, przewidziana już dla absolwentów II stopnia Reiki. Ograniczenie to jest podyktowane koniecznością poznania i zastosowania w praktyce metod pracy z energią dla dobra własnego oraz naszych pacjentów.

BHP Kundalini Reiki

Wiele osób praktykujących różne sposoby pobudzania energii Kundalini Reiki ma kłopoty ze zdrowiem.

Problemy te wynikają najczęściej z braku dostatecznego przygotowania i doświadczenia w kontroli tak potężnej energii, jaką oferuje nam Reiki Kundalini.

Gwarantem bezpieczeństwa jest tutaj solidny fundament, jaki daje nam podstawowy kurs Usui Reiki. To właśnie Usui Reiki uczy nas kontrolować i wykorzystywać w praktyce energie, którą dodatkowo wzmocni i ukierunkuje Reiki Kundalini.

Bezpieczeństwo Kundalini Reiki tkwi w inteligencji energii Reiki zapewniając, że żadna inicjowana osoba nie otrzyma tak dużej dawki energii, aby nie mogła sama sobie z nią poradzić.

W temacie objawów, jakie mogą wystąpić po inicjacji Reiki Kundalini należy stwierdzić, że ich wystąpienie i nasilenie zależne jest od indywidualnego przygotowania energrtycznego.

Potwierdzono natomiast, iż im wyższy, posiadany stopień inicjacji Usui Reiki, tym objawy poinicjacyjne Reiki Kundalini nie występują w ogóle, lub występują w formie łagodnej.

Z własnego przypadku mogę stwierdzić, że nie wystąpiły u mnie żadne objawy "uboczne". Przyczyną tego najprawdopodobniej jest to, że inicjacje Kundalini Reiki otrzymałam posiadając już tytuł Mistrza Nauczyciela Usui Reiki oraz długoletnie doświadczenie w pracy z energiami.

Dla porządku należy jednak wskazać, że w okresie "oczyszczenia poinicjacyjnego" mogą wystąpić następujące objawy:

 • dreszcze w różnych częściach ciała;
 • odczucie błogości;
 • stan podobny do ekstazy erotycznej;
 • uczucie, że mózg jest ciężki i gorący;
 • stany bólowe;
 • różne choroby.

Należy pamiętać, że "objawy poinicjacyjne" nie muszą wystąpić od razu, a po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach w zależności od indywidualnych czynników.

Co daje nam inicjacja Kundalini Reiki?

 • skrócenie zabiegów;
 • uzdrawianie karmicznych powiązań;
 • przyspiesza rozwój duchowy;
 • uzdrawia sytuacje życiowe;
 • wzmacnia przepływ Reiki;
 • zwiększa się poziom energetyczny;
 • zwiększenie odporności organizmu;
 • uczucie, że jesteśmy mocniejsi;
 • jesteśmy bardziej żywiołowi;
 • jedzenie staje się smaczniejsze;
 • bardziej wyczuwamy zapachy;
 • zmniejsza się zapotrzebowanie na sen.

Stopnie Kundalini Reiki

Kundalini Reiki składa sie z trzech stopni. W trzech inicjacjach przekazuje się wiedzę na temat Kundalini Reiki w zakresie:

 • jak stosować Kundalini Reiki w stosunku do siebie;
 • jak stosować Kundalini Reiki w stosunku do innych osób;
 • jak inicjować

Wyróżniamy następujące stopnie Kundalini Reiki:

 • I stopień Kundalini Reiki - otwiera kanały energetyczne jednocześnie przygotowując kursanta na obudzenie Kundalini. Otwiera się i wzmacnia czakrę korony, gardła i serca. Kursant uczy się także leczyć i przesyłać energię na odległość;
 • II stopień Kundalini Reiki - wzmacnia się kanały poprzez inicjację. Podczas tego stopnia przygotowuje się kursanta na pełne obudzenie Kundalini. Od tego stopnia można stosować medytację Reiki Kundalini aby pobudzić mocniejszy i szybszy przepływ energii. Cały system energetyczny jest oczyszczony;
 • III stopień Kundalini Reiki - Mistrz Nauczyciel Kundalini Reiki - inicjacja pobudza w pełni przepływ Kundalini. Czakra podstawy jest otwarta. Cały kanał energetyczny jest otwarty. Inicjacje na Mistrza Nauczyciela Kundalini Reiki składa się z:
  • Balans - balans energetyczny;
  • Diamentowe Reiki;
  • Crystalline Reiki - rozpuszczenie pamięci o zdarzeniu lub chorobie;
  • DNA Reiki - uzdrawianie struktury DNA;
  • Birth Trauma Reiki - trauma urodzeniowa;
  • Location Reiki - karmiczne powiązanie z miejscem
  • Past life reiki - poprzednie wcielenia

Dalsza nauka to boostery w 2 blokach po 3 inicjacje. To Reiki - Booster I i Reiki - Booster II. Służą one wyłącznie podniesieniu własnego poziomu energetycznego.

Kurs Kundalini Reiki

Kursy Reiki Kundalini realizowane są w trybie korespondencyjnym. Udział w kursie poprzedza zgłoszenie, obejmujące udostępnienie w formie skanu dyplomu, potwierdzającego posiadanie przez uczestnika minimalnie

Inicjacja jest dokonywana zdalnie, w ustalonym z kursantem terminie.

Uczestnik kursu otrzymuje:

 • Materialny dydaktyczne Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas, właściwe dla danego stopnia kursu;
 • Dwujęzyczny (polsko - angielski) dyplom, potwierdzający ukończenie oraz inicjację kończącą dany stopień kursu Reiki Kundalini;
 • Opiekę Mistrza Nauczyciela Usui i Kundalini Reiki Anny Migas.

Dyplom mistrzowski (poświadczający ukończenie III stopnia Kundalini Reiki) zawiera również informację o posiadaniu uprawnień do dokonywania inicjacji Kundalini Reiki.

Zgłoszenia kursantów przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Materiały dydaktyczne przekazywane są pocztą elektroniczna oraz korespondencją poleconą.

Na życzenie kursanta wystawiamy faktury VAT.

Materiały dydaktyczne oraz inicjacja następują po zaksięgowaniu przedpłaty tytułem uczestnictwa w kursie na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.