Co to jest medytacja?

Medytacja to poszerzenie świadomości, doświadczenie głębokiego wewnętrznego spokoju i skupieniu się na jednej relaksującej myśli przez dłuższy czas. Jest wiele stylów i technik medytacji ale wszystkie sprowadzają się do jednego - aby wprowadzić człowieka w głęboki stan fizycznego odprężenia i psychicznego wyciszenia.

Dlaczego warto medytować?

Korzyści z medytacji jest wiele. Osoby medytujące są bardziej odporne na stres, lepiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, myśli stają się bardziej spokojne, szybciej się relaksują, jednocześnie wzrasta poczucie własnej wartości, pewności siebie, harmonizuje umysł i emocje. Daje ona lepsze zdrowie fizyczne. Spowalnia oddech, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza napięcie mięśni, sprzyja usuwaniu z organizmu toksyn, zmniejsza bóle głowy wywołane napięciem mięśni.

Jak możemy medytować?

Medytacja skierowana na wizualizację oraz naukę świadomego prowadzenia energii w ciele, pomagają w zmianie wzorców myślowych oraz w pozbywaniu się blokad emocjonalno - energetycznych. Medytacja z afirmacjami pomaga zbudować inny oczywiście nowy obraz siebie, takiego jakimi chcemy się stać.

Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas oferuje Państwu medytacje indywidualne oraz grupowe. Grupy liczą nie więcej jak 5-6 osób.

Proponowane medytacje

 • Medytacja z energiami - polega na wyobrażeniu sobie światła lub przedstawionej w inny sposób energii przepływającej na różne sposoby przez ciało i napełniającego go.
 • Medytacja uzdrawiająca - polega na kierowaniu energii na chore organy, mięśnie, kości lub tkanki. Energetyzowaniu ich i likwidowaniu chorób.
 • Medytacja relaksacyjna - polega ona na wyobrażeniu sobie miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie. Następnie poprzez energię, muzykę i wizualizację rozluźniamy kolejno wszystkie partie ciała, mięśnie. Ma ona na celu uwolnienie ciała ze wszystkich blokad energetycznych, wyciszenie i odprężenie.
 • Medytacja programująca na odnoszenie sukcesu - pomaga w wydobyciu z medytującego takich cech, które otworzą nas na zdobycie sukcesu w życiu prywatnym, pracy zawodowej, szkole, uczelni a także zakodowanie ich. Polecana dla wszystkich osób niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu.
 • Medytacja programująca na podnoszenie własnej wartości - szczególnie polecana osobom o niskiej samoocenie, tzw. trudnej młodzieży, z kompleksami, zdominowanej przez otoczenie lub jednostki osobowe, nieporadnym życiowo.
 • Medytacja programująca na osiągnięcie celu - polega na uświadomieniu i zakodowaniu, że zawsze jeśli tylko chcemy możemy osiągnąć swój zamierzony cel.
 • Medytacja programująca na podnoszenie kreatywności - polecana dla osób, które chcą się rozwijać w swoich możliwościach, szukających nowych dróg, kierunków i idei.
 • Medytacja programująca na odrzucenie negatywnych przekonań i zaprogramowanie się na nowe - umożliwia odrzucenie negatywnych przekonań, lęków, fobii czy nałogów oraz zastąpienie ich przekonaniami pozytywnymi, wpływającymi dodatnio na dalsze życie i działania.
 • Medytacja programująca na szybsze uczenie się - umożliwia szybsze i skuteczniejsze przyswajanie i zapamiętywanie informacji w ramach nauki, doskonalenia zawodowego czy życia codziennego.
 • Medytacja regersywna (wsteczna) - metoda niehipnotyczna, pozwalająca na cofnięciu się w dowolny okres naszego życia. Zobaczenie problemów, błędów wówczas popełnionych a przez to naprawienie ich w chwili obecnej. Można także tą metodą cofnąć się do momentu gdy byliśmy płodem lub do poprzednich wcieleń. Medytacje te wykonuje się tylko wtedy gdy zachodzi potrzeba poznania i przeanalizowania przyczyn zaistniałych sytuacji, problemów czy chorób.

Medytacje dla dzieci i młodzieży

Techniki medytacji powinny pomóc dzieciom nauczyć się koncentracji tak, aby lepiej zapamiętywały i relaksowały się po całym dniu aktywności.

Medytacje mają także na celu zwiększenie samoświadomości, nauczenie się wiary w siebie i swoje możliwości.

Dla dzieci cierpiących na nadpobudliwość ruchową jest zbawienna gdyż, polepszają swoje zachowanie, myślenie i koncentrację przez zmniejszenie stresu i odprężenie się.

Poprzez medytację możemy prowadzić dzieci przez dziecięcy świat, oferując im sposób walki z problemami i sytuacjami stresującymi, teraz i przez resztę życia.

Medytacja wytwarza pozytywne uczucia także u dzieci i młodzieży: miłosierdzie, życzliwość, spokój, uporządkowanie swoich emocji, oczyszczenie i wyciszenie umysłu, rozwiązywanie własnych problemów.

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe podczas medytacji ze względu na ich możliwości wizualizacji:

 • Grupa I - najmłodsza grupa to dzieci w wieku od 3 do 7 lat;
 • Grupa II - od 8 do 14 lat;
 • Grupa III - od 15 do 19 lat.

Bajki dla dzieci przedszkolnych i dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej:

Bajki trwają od 3 do 7 minut natomiast opowiadania do 15 minut.

Mają one na celu wywołać stan odprężenia i uspokojenia ale także mają rozwijać dziecięcą wyobraźnię i powodować wywołanie określonych stanów emocjonalnych.

Akcje owych bajek lub opowiadań toczą się w znanych dziecku miejscach opisywanych jako spokojne, przyjazne i bezpieczne.

Bohaterowie bajek obserwują i doświadczają wszystkimi zmysłami miejsca , w których odpoczywają, przezywają przygody lub czegoś się uczą.

Bajki jak i opowiadania mogą pomagać w redukowaniu lęków dziecięcych, kształtować pozytywne wzorce zachowań, pomagać w odpoczynku czy relaksacji ale i stymulować agresywność dzieci.

Przed opowiadanie bajki, osoba prowadząca wprowadza dzieci w stan rozluźnienia i wyciszenia.

Bajki dzielimy na :

 • psychoterapeutyczne - poszerzenie repertuaru zachowań dziecka przez poznanie bohaterów bajki, poszerzenie samoświadomości, poznawanie emocji, rozpoznanie ich i nazwanie, wspierają procesy wychowawcze;
 • relaksacyjne - działają silnie oczyszczająco, uwalniają od napięć i negatywnych emocji, rozluźniają mięśnie;
 • relaksacyjne - działają silnie oczyszczająco, uwalniają od napięć i negatywnych emocji, rozluźniają mięśnie.
 • psychoedukacyjne - oswajanie z sytuacją zagrożenia ( nowa szkoła, nowy członek rodziny itp.), wyjaśnianie związków przyczynowo- skutkowych ( np. śmierć kogoś bliskiego), racjonalizowanie problemu, pokazanie wzorów skutecznego działania, innego myślenia o trudnej sytuacji i innego odczuwania, przedstawienie różnych trudności, zachęcenie do mówienia o problemie (np. dziecko boi się ciemności, nieakceptowanie przez rówieśników itp.), poszukiwanie skutecznych rozwiązań, pokazywanie wzorców pozytywnego myślenia (np. brak wiary we własne talenty, możliwości. itp).


Warsztaty medytacyjne

Kurs technik relaksacyjnych:

  Skierowany jest do:
 • Pragnących posiąść wiedzę o technikach szybkiej relaksacji regenerujących siły fizyczne i psychiczne niski nakładem czasu i środków przeznaczonych do stosowania indywidualnego
 • Osób pełniących funkcje stresogenne oraz wykonujące zawody wymagające intensywnego kontaktu z ludźmi
 • Osób narażonych na silne napięcia nerwowe, pracujące pod presją czasu
  Program szkolenia:
 • Omówienie zagadnień teoretycznych związanych z metodami walki ze stresem
 • Prezentacja poszczególnych metod relaksacji wraz z warunkami ich stosowania
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu poznanych metod
  Szczególny organizacyjne:
 • Szkolenie jednodniowe - 6 godzin zegarowych
 • Szkolenia: indywidualne, grupowe zamknięte (dla zorganizowanych grup) oraz grupowe otwarte
 • Terminy: dla szkoleń indywidualnych i grup zamkniętych uzgadniane indywidualnie, dla grup otwartych zgodnie z harmonogramem w dziale Terminy sesji medytacyjnych

Sesje relaksacyjne:

  Skierowany jest do:
 • Pragnących szybko zregenerować siły fizyczne i psychiczne pod okiem doświadczonego trenera
 • Doskonalić nabyte umiejętności z zakresu technik medytacyjno - relaksacyjnych
 • Osób pełniących funkcje stresogenne oraz wykonujące zawody wymagające intensywnego kontaktu z ludźmi
 • Osób narażonych na silne napięcia nerwowe, pracujące pod presją czasu
  Program szkolenia:
 • Doskonalenie poznanych technik poprzez ćwiczenia praktyczne
 • Prezentacja praktyczna nowych wariantów ćwiczeń
  Szczególny organizacyjne:
 • Czas trwania sesji - 2 godziny zegarowe
 • Sesje organizowane w regularnych odstępach czasu dla poszczególnych grup
 • Terminy: dla szkoleń indywidualnych i grup zamkniętych uzgadniane indywidualnie, dla grup otwartych zgodnie z harmonogramem w dziale Terminy sesji medytacyjnych

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.