Co to jest diagnostyka energetyczna pojazdów?

Każdy przedmiot, w tym pojazd mechaniczny (samochód, motocykl itp.) posiada swoją energię, która została wykształcona przez osoby, które ten pojazd produkowały, sprzedawały, posiadały, naprawiały, czy miały z nim jakikolwiek kontakt.

Jak już pisałam w dziale p.t. Oczyszczanie energetyczne przedmiotów, owa energia może być pozytywna, lub negatywna.

Energia pojazdu będzie kształtowała jego "życie" od momentu wkręcenia pierwszej śruby, poprzez jego eksploatację, aż do jego końca - szczęśliwego lub nie.

To właśnie energia pojazdu, ukształtowana jego historią oraz naszym oddziaływaniem wpłynie na to, czy pojazd będzie dla nas szczęśliwy, bezpieczny, bezawaryjny, "odporny" na kradzież, czy wręcz przeciwnie - spowoduje straty materialne, utratę zdrowia lub życia, czy nie zniknie tak szybko, jak się pojawił.

Dzięki owej energii możemy również dokonać zakulisowego wejrzenia w przeszłość pojazdu - stwierdzić, czy jego przebieg jest prawdziwy, czy nie zawiera wad ukrytych, czy sprzedający nie ma czegoś do ukrycia, czy pojazd kiedyś uczestniczył w poważnym wypadku.

Energia pojazdu może zatem wprawnemu badaczowi udzielić za wczasu informacji, czy warto tracić czas i środki choćby na telefon do sprzedającego czy dealera, czy warto fatygować się osobiście na oględziny, ściągać fachowców, badać historię ASO.

Diagnostyka przed zakupowa, w odniesieniu do pojazdów tak nowych, jak i używanych może w łatwy i szybki sposób pomóc nam w wytypowaniu jedynie bezpiecznych i faktycznie korzystnych ofert, bez konieczności długotrwałych poszukiwań, oględzin oraz straconych w związku z tym pieniędzmi i czasu.

Uwaga: Diagnostyka przed zakupowa pojazdów mechanicznych nie zastępuje oględzin, badania stanu technicznego oraz prawnego pojazdu. Diagnostyka przed zakupowa pojazdów mechanicznych ma na celu wsparcie weryfikacji ofert sprzedaży pojazdów w oparciu o alternatywne metody weryfikacyjne.

Na czym polega diagnostyka przed zakupowa pojazdów?

Diagnostyka przed zakupowa pojazdu polega na zdalnym badaniu pola energetycznego weryfikowanego pojazdu przy użyciu szeregu metod diagnostycznych.

Celem analizy jest udzielenie odpowiedzi na zdefiniowane uprzednio pytania podstawowe:

 • Relacja ceny do faktycznego stanu pojazdu;
 • Istnienie ukrytych wad fabrycznych;
 • Zatajenie istotnych informacji o historii lub stanie pojazdu przez sprzedającego;
 • Stan prawny pojazdu (legalność pochodzenia, prawdziwości numerów, "klonowanie");
 • Prawdziwość przebiegu pojazdu;
 • Udział pojazdu w wypadkach, stłuczkach;
 • Integralność pojazdu (składak);
 • Czy pojazd jest "pechowy";
 • Podatność pojazdu na kolizje i wypadki;
 • Podatność pojazdu na kradzież;
 • Konieczność poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych nakładów na pojazd w przyszłości (naprawy, remonty);
 • Stopień zadowolenia przyszłego nabywcy z zakupu weryfikowanego pojazdu.

Analiza dokonywana jest w oparciu o ofertę sprzedaży pojazdu lub informacje o modelu, marce, nr VIN lub nr rejestracyjnym (jeżeli dostępne), roczniku i przebiegu weryfikowanego pojazdu. Mile widziane jest również zdjęcie weryfikowanego pojazdu mechanicznego.

Zlecający dokonanie analizy może również wskazać dodatkowe pytania, na które oczekuje odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnego pojazdu.

Należy jednak być świadomym, że spośród przedstawionych do analizy propozycji, żaden z pojazdów może nie przejść analizy z wynikiem pozytywnym. Decyzja o dalszych poszukiwaniach czy też akceptacji "mniejszego zła" pozostaje jedynie w gestii zlecającego analizę.

Uwaga: Powstała w wyniku realizacji usługi przed zakupowej diagnostyki energetycznej pojazdów mechanicznych analiza nie stanowi dokumentu umożliwiającego skuteczne odstąpienie od zawartej umowy, żądania obniżenia ceny zakupu, pokrycia poniesionych kosztów, wypłaty odszkodowania czy też podstawy do negocjacji ceny. Informacje zawarte w analizie winny być dodatkowo zweryfikowane oraz poparte dowodem z oględzin, badania technicznego, wyciągu z akt czy rejestrów ASO itd.

Przykłady z praktyki

Pewna krakowska spółka chciała wziąć w leasing używany samochód. Otrzymała wstępną zgodę od banku i miała do 1,5 miesiąca czasu na wskazanie pojazdu.

Wspólnicy zgłosili się do mnie z kilkoma ofertami samochodów. Czas ich nie gonił więc spokojnie mogłam przeprowadzić analizę.

Niestety z 10 ofert nie wybrałam żadnego pojazdu. Zawsze coś wychodziło nie tak - albo wady ukryte, albo dużo zawyżona kwota, albo "przekręcone" liczniki, w jednym przypadku nawet okazało się, że auto zostanie nowym nabywcom skradzione.

Zleceniodawcy byli zaskoczeni wynikami analizy, jednakże kilka dni później dostarczyli kolejnych 30 ofert.

Nie ukrywam, że zawsze w takiej sytuacji obawiam się, czy zleceniodawcy nie zrezygnują z moich usług, szczególnie w przypadku, gdy z drugiej puli nie wybiorę żadnego samochodu. Jak się miało już niebawem okazać, moje obawy były niesłuszne.

Z nowej puli wybrała w końcu 2 samochody, z tym że co do jednego były małe wątpliwości. Przedstawiłam wyniki analizy, a zleceniodawcy postanowili osobiście sprawdzić oba, wytypowane auta.

Po paru dniach zadzwonili z informacją, że z tych dwóch samochodów wybrali ten, który miał najwięcej pozytywów przedstawionych przeze mnie.

Bank zakupił wybrany samochód. Teraz zleceniodawcy eksploatują wytypowany przeze mnie samochód już rok i okazuje się, że nie ma z nim żadnych problemów, a firma wydaje pieniądze tylko na tankowanie, ubezpieczenie i okresowe przeglądy.

Realizacja usług

Usługi diagnostyki przed zakupowej pojazdów mechanicznych są realizowane w formie działań podejmowanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

Analizy z zakresu diagnostyki przed zakupowej pojazdów mechanicznych dzielimy na:

 • Analizy skrócone - zawierają wskazanie pojazdu lub ich grupy, spełniających przynajmniej minimalne, zdefiniowane przez zlecającego "normy jakościowe". Analiza wskazuje jedynie oferty spełniające ustalone kryteria;
 • Analizy pełne - zawierają obok wskazania pojazdu lub ich grupy spełniających zadane, minimalne kryteria, uzasadnienie merytoryczne odrzucenia lub akceptacji każdej, z podlegających analizie ofert.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wyniki analiz przekazywane są zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail.

Z uwagi na specyfikę poszukiwania i analizy przed zakupowej pojazdów mechanicznych, oferujemy realizację usługi również w pakietach zbiorczych.

Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury VAT.

Cena realizacji usługi zależna jest od jej wariantu oraz liczby ofert objętych usługą. W przypadku stałej współpracy, koszty poszczególnych pakietów ustalane są indywidualnie.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jego wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu ustalonej zaliczki lub przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.