Co to jest diagnostyka energetyczna przedmiotów?

Każdy przedmiot, niezależnie czy nowy, czy używany posiada swoją energię, która została wykształcona przez osoby, które go wyprodukowały, sprzedawały, używały, czy miały jedynie z nim przelotny kontakt.

Jak już pisałam w dziale p.t. Oczyszczanie energetyczne przedmiotów, owa energia może być pozytywna, lub negatywna.

Energia przedmiotu będzie kształtowała jego "życie" oraz życie jego posiadacza od momentu zakupu, czy otrzymania do zakończenia jej eksploatacji.

To właśnie energia owego przedmiotu, ukształtowana jego historią oraz naszym oddziaływaniem wpłynie na to, czy nasze z niego korzystanie będzie satysfakcjonujące, zdrowe, szczęśliwe, wydajne, czy wręcz przeciwnie - spowoduje straty materialne, uniemożliwi wykonywanie pracy, spowoduje utratę zdrowia lub życia, czy w reszcie owy przedmiot nie ulegnie nagle zniszczeniu, nie padnie łupem złodzieja itd.

Dzięki owej energii możemy również dokonać zakulisowego wejrzenia w przeszłość przedmiotu oraz jego przyszłość. Możemy stwierdzić, czy jego historia jest prawdziwa, czy nie zawiera wad ukrytych, czy sprzedający nie ma czegoś do ukrycia, czy przedmiot jest autentyczny, w reszcie - czy nie ulegnie awarii, nie sprawi problemów eksploatacyjnych, nie zostanie skradziony, zniszczony lub czy nie spowoduje strat materialnych.

Energia przedmiotu (w szczególności antyków, biżuterii, sprzętu elektronicznego, mechanicznego lub innego wyposażenia) może zatem wprawnemu badaczowi udzielić za wczasu informacji, czy warto tracić czas i środki choćby na telefon do sprzedającego, czy warto fatygować się osobiście na oględziny, zasięgać opinii znawców tematu lub biegłych.

W reszcie diagnostyka energetyczna może dopomóc nam w dokonaniu wyboru, spośród kilku lub kilkunastu ofert przedmiotów tego samego rodzaju. Może wskazać nam sprzęt elektroniczny (komputery, telefony, telewizory), wyposażenie (sprzęt biurowy, maszyny przemysłowe, elementy wyposażenia), antyki (meble, dzieła sztuki, biżuterię), które powinniśmy wybrać, a które nie przysporzą nam problemów i zapewnią satysfakcjonujące rezultaty zakupu.

Diagnostyka przed zakupowa, w odniesieniu do przedmiotów tak nowych, jak i używanych może w łatwy i szybki sposób pomóc nam w wytypowaniu jedynie bezpiecznych i faktycznie korzystnych ofert, bez konieczności długotrwałych poszukiwań, oględzin oraz straconych w związku z tym pieniędzmi i czasu.

Uwaga: Diagnostyka przed zakupowa przedmiotów nie zastępuje oględzin, badania stanu technicznego oraz analizy parametrów , czy weryfikacji autentyczności. Diagnostyka przed zakupowa przedmiotów ma na celu wsparcie weryfikacji ofert sprzedaży w oparciu o alternatywne metody diagnostyczne.

Na czym polega diagnostyka przed zakupowa przedmiotów?

Diagnostyka przed zakupowa polega na zdalnym badaniu pola energetycznego weryfikowanego przedmiotu przy użyciu szeregu metod diagnostycznych.

Celem analizy jest udzielenie odpowiedzi na zdefiniowane uprzednio pytania podstawowe:

 • Charakterystyka energetyczna przedmiotu;
 • Relacja ceny do faktycznego stanu przedmiotu;
 • Istnienie ukrytych wad;
 • Zatajenie istotnych informacji o historii lub stanie przedmiotu przez sprzedającego;
 • Weryfikacja autentyczności przedmiotu;
 • Podatność na awarie, usterki, zniszczenia;
 • Czy przedmiot jest "pechowa";
 • Podatność przedmiotu na kradzieże;
 • Konieczność poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych nakładów na przedmiot w przyszłości;
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowych komplikacji w toku posiadania czy eksploatacji (problemy z ustaleniem własności, roszczenia, procedury reklamacyjne);
 • Stopień zadowolenia przyszłego nabywcy z zakupu weryfikowanego przedmiotu.

Nadto, dla przedmiotów przeznaczonych do działalności gospodarczej czy zawodowej, analizę poszerza się o odpowiedzi na pytania o:

 • Trafność wyboru pod kątem planowanego kierunku eksploatacji;
 • Wpływ danego przedmiotu na realizację stawianych przed nim celów;
 • Wpływ przedmiotu na realizację celów biznesowych lub zawodowych;
 • Długotrwałość i niezawodność eksploatacji.

Analiza dokonywana jest w oparciu o ofertę sprzedaży przedmiotu lub informacje o rodzaju, marce oraz typie weryfikowanego urządzenia lub wyposażenia. Mile widziane jest również zdjęcie przedmiotu analizy.

Zlecający dokonanie analizy może również wskazać dodatkowe pytania, na które oczekuje odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnego przedmiotu.

Należy jednak być świadomym, że spośród przedstawionych do analizy propozycji, żadna z ofert może nie uzyskać pozytywnego wyniku weryfikacji. Decyzja o dalszych poszukiwaniach czy też akceptacji "mniejszego zła" pozostaje jedynie w gestii zlecającego analizę.

Uwaga: Powstała w wyniku realizacji usługi przed zakupowej diagnostyki energetycznej przedmiotów analiza nie stanowi dokumentu umożliwiającego skuteczne odstąpienie od zawartej umowy, żądania obniżenia ceny zakupu, pokrycia poniesionych kosztów, wypłaty odszkodowania czy też podstawy do negocjacji ceny. Informacje zawarte w analizie winny być dodatkowo zweryfikowane oraz poparte dowodem z oględzin, badania technicznego, wyciągu z akt czy rejestrów itd.

Przykłady z praktyki

W roku 2012, zgłosił się do mnie klient prowadzący firmę consultingową. Rozważał wymianę sprzętu elektronicznego, używanego w swojej firmie.

Z jego relacji wynikało, że od kilku lat prześladuje go nieustanny pech. Czy to w odniesieniu do laptopów, telefonów komórkowych, drukarek czy nawet faxu, każdy dokonywany przez niego wybór okazywał się nietrafiony, pomimo spędzonych długich godzin na poszukiwaniu opinii i recenzji typowanego sprzętu.

Kupowany sprzęt, pomimo że fabrycznie nowy i o wysokich parametrach technicznych nie chciał działać prawidłowo. Laptopy nieustannie się zawieszały uniemożliwiając pracę, telefony się psuły, fax nie drukował wszystkich wiadomości, a drukarki drukowały same, co chciały.

Elementy wyposażenia firmy co rusz trafiały do serwisu gwarancyjnego, wracały po kilku tygodniach by ponownie do serwisu wrócić z kolejną lub tą samą usterką. Człowiek ów był już na skraju załamania nerwowego - jak sam mówił, utracone przychody z niezrealizowanych zleceń umożliwiłyby mu wyrzucenie całego "tego złomu" i zakup nowego, tylko że sam już nie wie, co ma wybrać.

Przedstawił mi kilka propozycji na poszczególne elementy wyposażenia biurowego, zdefiniował liczbę egzemplarzy i pozwolił działać. Poprosiłam go, by przesłał mi zdjęcia wadliwego sprzęt, który pragnie wymienić - ot tak, dla eksperymentu. Otrzymałam je parę dni później.

Analiza sprzętu posiadanego wykazała, że laptopy (kilku producentów) posiadały fabryczne wady (do których, jak się okazało ani sprzedający, ani serwis nie chcieli się przyznać). Telefony komórkowe na odmianę były przesycone negatywną energią - za pewne kumulacja negatywnych uczuć po stronie ich posiadaczy. Jedna drukarka okazała się pechowa, druga natomiast o wysokiej podatności na awarie - podobnie jak i fax.

Analiza ofert wykazała natomiast kilka propozycji z wadami ukrytymi, kilka o nieadekwatnej cenie do parametrów, jednej pechowej oraz kilku o wysokiej podatności na awarie i kradzieże. Wśród wyników również bardzo często pojawiało się niespełnienie celów, jakie stawia się przed danym urządzeniem lub zwykły brak satysfakcji z jego użytkowania.

Finalnie wskazałam dwa modele laptopów, kilka modeli telefonów komórkowych oraz po jednym modelu drukarek i faxu. Jak się okazało, moje wskazania nie do końca pokrywały się z nadziejami zlecającego analizę - okazało się, że pośród moich wskazań nie ma jego faworytów.

Klient otrzymał wyniki analizy i przystąpił do zakupów.

Kilka miesięcy później zgłosił się ponownie z prośbą zweryfikowania modeli sprzętu AGD do domu. Przyznał się, że poprzednich zakupów do firmy dokonał prawie zgodnie z moimi wskazaniami - jedynie dla siebie wybrał laptopa i telefon komórkowy "wyższej" klasy, które nomen omen zostały przeze mnie odrzucone.

Przyznał się również, że laptopa ukradziono mu z samochodu zaledwie po miesiącu, a wymarzony smartphone z niewyjaśnionych przyczyn go ciągle denerwuje, a jego wykorzystywanie nie dostarcza mu oczekiwanej satysfakcji.

Cóż poradzić - człowiek ma wolną wolę, a ja jedynie mogę coś zasugerować.

Realizacja usług

Usługi diagnostyki przed zakupowej antyków, biżuterii, sprzętu elektronicznego oraz pozostałego wyposażenia są realizowane w formie działań podejmowanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

Analizy z zakresu diagnostyki przed zakupowej przedmiotów dzielimy na:

 • Analizy skrócone - zawierają wskazanie przedmiotu lub ich grupy, spełniających przynajmniej minimalne, zdefiniowane przez zlecającego "normy jakościowe". Analiza wskazuje jedynie oferty spełniające ustalone kryteria;
 • Analizy pełne - zawierają obok wskazania przedmiotów lub ich grupy spełniających zadane, minimalne kryteria, uzasadnienie merytoryczne odrzucenia lub akceptacji każdej, z podlegających analizie ofert.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wyniki analiz przekazywane są zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail.

Z uwagi na specyfikę poszukiwania i analizy przed zakupowej przedmiotów, oferujemy realizację usługi również w pakietach zbiorczych.

Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury VAT.

Cena realizacji usługi zależna jest od jej wariantu oraz liczby ofert objętych usługą. W przypadku stałej współpracy, koszty poszczególnych pakietów ustalane są indywidualnie.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jego wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu ustalonej zaliczki lub przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.