Co to jest diagnostyka energetyczna nieruchomości?

Każdy przedmiot, w tym nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal użytkowy czy działka) posiada swoją energię, która została wykształcona przez osoby, które na niej mieszkały, wznosiły i niszczyły budynki, remontowały, odwiedzały, a niekiedy w niej lub na jej terenie chorowały czy dokonały swojego żywota.

Jak już pisałam w dziale p.t. Oczyszczanie energetyczne pomieszczeń, owa energia może być pozytywna, lub negatywna.

Energia nieruchomości będzie kształtowała jej "życie" oraz życie jej mieszkańców od momentu wbicia pierwszej łopaty, czy ustawienia pierwszej cegły, przez okres zamieszkiwania aż do zakończenia jej eksploatacji.

To właśnie energia nieruchomości, ukształtowana jej historią oraz naszym oddziaływaniem wpłynie na to, czy nasze jej zamieszkiwanie będzie dla nas szczęśliwe, bezpieczne, zgodne, zdrowe, czy wręcz przeciwnie - spowoduje straty materialne, utratę zdrowia lub życia, czy nie padniemy ofiarą napadu, kataklizmu itd.

Dzięki owej energii możemy również dokonać zakulisowego wejrzenia w przeszłość nieruchomości - stwierdzić, czy jej historia jest prawdziwa, czy nie zawiera wad ukrytych, czy sprzedający nie ma czegoś do ukrycia, czy nieruchomość nie jest zadłużona, w reszcie - czy na terenie nieruchomości nie miały miejsca jakieś tragedie, mogące mieć wpływ na nowych właścicieli czy mieszkańców.

Energia nieruchomości może zatem wprawnemu badaczowi udzielić za wczasu informacji, czy warto tracić czas i środki choćby na telefon do sprzedającego czy dewelopera, czy warto fatygować się osobiście na oględziny, analizować umowy i dokumenty, angażować fachowców do oceny stanu technicznego i prawnego.

Diagnostyka przed zakupowa, w odniesieniu do nieruchomości tak nowych, jak i używanych może w łatwy i szybki sposób pomóc nam w wytypowaniu jedynie bezpiecznych i faktycznie korzystnych ofert, bez konieczności długotrwałych poszukiwań, oględzin oraz straconych w związku z tym pieniędzmi i czasu.

Uwaga: Diagnostyka przed zakupowa nieruchomości nie zastępuje oględzin, badania stanu technicznego oraz prawnego. Diagnostyka przed zakupowa nieruchomości ma na celu wsparcie weryfikacji ofert sprzedaży w oparciu o alternatywne metody diagnostyczne.

Na czym polega diagnostyka przed zakupowa nieruchomości?

Diagnostyka przed zakupowa nieruchomości polega na zdalnym badaniu pola energetycznego weryfikowanego budynku, lokalu czy terenu przy użyciu szeregu metod diagnostycznych.

Celem analizy jest udzielenie odpowiedzi na zdefiniowane uprzednio pytania podstawowe:

 • Charakterystyka energetyczna nieruchomości;
 • Relacja ceny do faktycznego stanu nieruchomości;
 • Istnienie ukrytych wad budynku czy lokalu;
 • Zatajenie istotnych informacji o historii lub stanie nieruchomości przez sprzedającego;
 • Stan prawny nieruchomości (własność / współwłasność, zadłużenie, inne roszczenia);
 • Historyczne wypadki, nieszczęścia, zgony, katastrofy budowlane, klęski żywiołowe;
 • Czy nieruchomość jest "pechowa";
 • Podatność nieruchomości na włamania, zniszczenia, pożary;
 • Konieczność poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych nakładów na nieruchomość w przyszłości (naprawy, remonty, rozbiórki);
 • Stopień zadowolenia przyszłego nabywcy z zakupu weryfikowanej nieruchomości.

Nadto, dla nieruchomości, lokali czy budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą, analizę poszerza się o odpowiedzi na pytania o:

 • Trafność wyboru pod kątem planowanej działalności;
 • Historię biznesową nieruchomości;
 • Powodzenie w interesach zleceniodawcy w analizowanej lokalizacji;
 • Pewność lokalizacji rozumianą jako długotrwałość i stabilność współpracy z ewentualnym wynajmującym.

Analiza dokonywana jest w oparciu o ofertę sprzedaży lub najmu nieruchomości lub informacje o rodzaju, lokalizacji i powierzchni. Mile widziane jest również zdjęcie weryfikowanej nieruchomości.

Zlecający dokonanie analizy może również wskazać dodatkowe pytania, na które oczekuje odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnej nieruchomości.

Należy jednak być świadomym, że spośród przedstawionych do analizy propozycji, żadna z nieruchomości może nie przejść analizy z wynikiem pozytywnym. Decyzja o dalszych poszukiwaniach czy też akceptacji "mniejszego zła" pozostaje jedynie w gestii zlecającego analizę.

Uwaga: Powstała w wyniku realizacji usługi przed zakupowej diagnostyki energetycznej nieruchomości analiza nie stanowi dokumentu umożliwiającego skuteczne odstąpienie od zawartej umowy, żądania obniżenia ceny zakupu, pokrycia poniesionych kosztów, wypłaty odszkodowania czy też podstawy do negocjacji ceny. Informacje zawarte w analizie winny być dodatkowo zweryfikowane oraz poparte dowodem z oględzin, badania technicznego, wyciągu z akt czy rejestrów itd.

Przykłady z praktyki

Pewna kobieta chciała otworzyć firmę usługową. Szukała lokalu dość długo. Miała problemy z trafieniem na odpowiedni, który spełniał by jej oczekiwania i warunki.

W końcu znalazła. Właściciel lokalu zapewniał ja, że lokal o takim metrażu i lokalizacji wart jest ceny, którą on podał. Kobieta zawarła więc umowę najmu.

Zainwestowała dość dużo pieniędzy w wyposażenie lokalu i wystrój oraz zakupienie potrzebnego towaru. Po paru miesiącach zaczęła zastanawiać się co robić dalej ponieważ firma zamiast kwitnąć schylała się ku upadkowi.

Kiedy trafiła do mnie była kompletnie załamana. Straciła pieniądze, chęci do dalszej pracy i nadzieję, że jeszcze z tego dołka wyjdzie. Zalegała za 3 miesiące czynszu nie mówiąc o mediach. Poprosiłam kobietę o zdjęcie lokalu.

Według mojej diagnostyki właściciel lokalu zataił, że lokal ten co jakiś czas jest wynajmowany przez nowe firmy a po paru miesiącach owe firmy po prostu splajtują.

Wykluczyłam złe prowadzenie poprzednich firm. Analiza wskazywała na pechowe miejsce z negatywną energią. Cena za wynajem też była zawyżona.

Właściciel, bazując na losach poprzednich najemców, zatajał negatywną historię lokalu, a chcąc uniknąć utrzymywania pustostanu zawyżał cenę, by jak najwięcej zarobić na kolejnym "nieszczęśniku".

Poprosiłam aby kobieta na własną rękę zbadała historię poprzednich wynajmujących. Informacje przez nią pozyskane potwierdziły moją uprzednią w 100%.

Po paru miesiącach kobieta wróciła do mnie z kilkoma zdjęciami lokali. Wybrałam tylko jeden. Teraz firma owej kobiety kwitnie, a klientka nie myśli nawet, by z niej rezygnować.

Realizacja usług

Usługi diagnostyki przed zakupowej nieruchomości są realizowane w formie działań podejmowanych w siedzibie Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

Analizy z zakresu diagnostyki przed zakupowej nieruchomości dzielimy na:

 • Analizy skrócone - zawierają wskazanie nieruchomości lub ich grupy, spełniających przynajmniej minimalne, zdefiniowane przez zlecającego "normy jakościowe". Analiza wskazuje jedynie oferty spełniające ustalone kryteria;
 • Analizy pełne - zawierają obok wskazania nieruchomości lub ich grupy spełniających zadane, minimalne kryteria, uzasadnienie merytoryczne odrzucenia lub akceptacji każdej, z podlegających analizie ofert.

Zlecenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Wyniki analiz przekazywane są zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail.

Z uwagi na specyfikę poszukiwania i analizy przed zakupowej nieruchomości, oferujemy realizację usługi również w pakietach zbiorczych.

Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy faktury VAT.

Cena realizacji usługi zależna jest od jej wariantu oraz liczby ofert objętych usługą. W przypadku stałej współpracy, koszty poszczególnych pakietów ustalane są indywidualnie.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po akceptacji kosztów jego wykonania przez zlecającego oraz zaksięgowaniu ustalonej zaliczki lub przedpłaty na rachunku bankowym Centrum Medycyny Naturalnej Anna Migas.

stat4u
"Centrum Medycyny Naturalnej" staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S±dowym prowadzonym przez Wydział XI S±du Rejonowego dla Krakowa ¦ródmie¶cie w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działania Centrum Medycyny Naturalnej Gold Coin sp. z o.o. jest propagowanie wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz świadczenie usług z zakresu bioenergoterapii, masażu leczniczego oraz kursów samoleczenia Reiki. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) GC.